D T P   S T U D I O
 
V DTP preferujeme platformu Mac      
l digitální zpracování tiskovin
l cenové kalkulace zdarma
l zhotovení diapozitivů dle 
        požadavku  zákazníka
l výtvarný návrh
l konstrukce logotypu
l grafický manuál
l skenování
l sazba
l montáž
l zlom


l zajištění tisku včetně povrchové
l úpravy a knihařského zpracování
l corporate identity
l image firmy

l příprava inzerce do periodik
l billboardy
l potisk reklamních předmětů
l řešení výtvarných projektů
l realizace výstav

POLYSTONE - kompletní reklama