S K E N O V Á N Í
l
l
l

předlohy do A3, diapozitiv,  negativ a reflexní předlohy
2540
DPI 
ceny výstupních formátů  - do  A6 150,- Kč
                                               - do  A5
250,- Kč
                                               - do  A4 350,- Kč
                                               - do  A3 550,- Kč
                                               - do  A2 1000,- Kč
Nadstandardní retušérské zásahy, vykrývání,
obrazové montáže, nadstandardní litografické úpravy
hodinová sazba 600,- Kč za hodinu
B  U  B  N  O  V  Ý    S  C  A  N  E  R
  HOWTEK  
SCANMASTER  
4 5 0 0
  AGENTURNÍ SLEVY:
  
základní .................................20%
  sezónní .....................25% až 50%
   
CENY ZAHRNUJÍ ZÁKLADNÍ
RETUŠÉRSKÉ ZÁSAHY
 
ODSTRANĚNÍ
NEČISTOT A  KAZŮ